ESSVE aplinkosaugos veikla

ESSVE daugiau nei dešimtmetį dirba, siekdama sumažinti aplinkai keliamą poveikį. Siekiame prisiimti atsakomybę prieš ateities kartas atsakingai veikdami aplinkosaugos srityje ir esame daug nuveikę dabartinėje situacijoje.

Aplinkosaugos tikslai sudaro dalį mūsų kasdieninio gyvenimo.

Aplinkosaugos veikla atliekama bendradarbiaujant su darbuotojais, klientais ir tiekėjais. Turime nustatę aplinkosaugos tikslus, stebime ir valdome gamybos, transportavimo, tiekimo, automobilių ir nekilnojamojo turto panaudojimo procesus.

Produktai

Energingai dirbame, siekdami pakeisti asortimento produktus kitais, mažiau veikiančiais aplinką.

Krovinių gabenimas

. Mes ir toliau optimizuojame krovinių gabenimo srautus kartu su „B & B TOOLS“ tiekimo grandine ir kitomis verslo sritimis. Įmonės viduje mes dirbame ties logistikos projektu, siekdami toliau paprastinti ir koordinuoti siuntas ir pristatymus iš mūsų centrinio sandėlio. Iki minimumo sumažinome pavojingų krovinių gabenimą. Taip pat matuojame kokybės kaštus, kad kaip galėdami išvengtume produktų grąžinimo.

Tiekėjai

Siekiame padidinti tiekėjų, atitinkančių ISO 14001 sertifikato reikalavimus, skaičių. Įmonė įdiegė žiniatinklio klausimyną savo tiekėjams, žinomą kaip „Tiekėjo vertinimo forma“, taip pat centralizuotą viso proceso valdymą per gamyklos auditą ir tiekėjo elgesio kodeksą.

Mūsų aplinkosaugos politika

„B & B TOOLS“ įmonių grupė išreiškia siekį grupės įmonėms prisiimti savąją dalį atsakomybės saugant aplinką ir prisidedant prie tvaraus vystymosi.
Aplinkosauginė veikla vykdoma įmonių grupės verslo struktūroje, taip pat gerai integruota gamybos procese. Pritraukiant aukštos kompetencijos darbuotojus ir nuolat vystant grupės išmanymą apie poveikį aplinkai, siekiama įgyvendinti holistinį požiūrį į aplinkosauginius klausimus. Pasirinkdami tiekėjus, produktus ir paslaugas, siekiame užtikrinti minimalų poveikį aplinkai, įgyvendinamą, kiek tai techniškai įmanoma, ekonomiškai pagrįsta ir ekologiškai pateisinama. Išteklių perdirbimas turi būti svarbus grupės verslo atspirties taškas. Per veiksmingus transportavimo sprendimus, taip pat gaminius ir kokybiškas paslaugas mes prisidedame prie išteklių ir energijos vartojimo mažinimo.
Laikydamasi aplinkos apsaugos įstatymų ir reglamentų reikalavimų arba juos viršydama, „B & B TOOLS“ grupė skatina kiekvieną verslo grandinės dalį, kurios nuolat tobulinamos apsaugo nuo taršos ir sumažina taršos ir kitų neigiamų veiksnių poveikį.

REACH

REACH – tai ES teisės aktai dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų. ESSVE pati negamina cheminių medžiagų ar produktų ir jų neimportuoja iš ne ES šalies. Todėl mes nekaupiame jokių cheminių medžiagų. Tačiau reikalaujame ir kontroliuojame, kad gamintojai ir platintojai laikytųsi REACH reikalavimų.

Dirbdami su REACH, mes glaudžiai bendradarbiaujame su savo aplinkosaugos konsultantais iš „Good Point AB“, kurie nuolat stebi, kaip gamintojai ir platintojai tobulėja REACH srityje. „Good point AB“ taip pat padeda mums įvertinti ir klasifikuoti cheminius produktus, paruošti saugos duomenų lapus ir aplinkos bei statybinių prekių deklaracijas. Be to, jie konsultuoja mus ir mūsų klientus klausimais, susijusiais su poveikiu jų sveikatai ir aplinkai.

Jei kyla kokie nors klausimai apie ESSVE veiklą REACH rėmuose, kreipkitės į Mary Danielson (maria.danielson@goodpoint.se), konsultantą iš „Good Point AB“.

basta

BASTA (statybos sektoriaus susitarimas dėl ypač pavojingų medžiagų)

ESSVE aplinkosauginio darbo rėmuose dirbame su statybos sektoriaus sistemomis BASTA. Sistemos šerdį sudaro savybių kriterijai, besiremiantys REACH, daugiausiai dėmesio skiriant laipsniškam labiausiai pavojingų medžiagų eliminavimui. Norint produktą registruoti BASTA sistemoje, reikia tenkinti eilę kvalifikacinių reikalavimų. Juos sudaro tiek reikalavimai produkto turiniui, tiek ir tiekėjui.

ESSVE siekia, kad kaip įmanoma daugiau produktų tenkintų aukščiausius BASTA kriterijus. Skatindami mūsų tiekėjus savo produktuose pakeisti sveikatai ir aplinkai pavojingas medžiagas, kai tai įmanoma, siekiame, kad ateityje galėtume visus mūsų cheminius produktus registruoti BASTA. Sužinokite daugiau apie BASTA www.bastaonline.se, kur rasite savybių kriterijus.

Aplinkosaugos sertifikatas ISO 14001: 2004

ISO 14001 standartu siekiama nuolat mažinti bendrą poveikį aplinkai. Šis standartas padeda ESSVE patikimai kontroliuoti aplinkosauginės pažangos procesą veiksmingumo ir kaštų prasme. Nuo 2000 metų ESSVE įgijo aplinkosaugos sertifikatą pagal ISO 14001 : 2004.

ISO 14001: 2004 skirtas visoms įmonėms ir organizacijoms nepriklausomai nuo jų dydžio ir veiklos krypties. Aplinkos apsaugos vadybos sistema padeda racionalizuoti ir gerinti aplinkosauginį veiksmingumą.

Standartas naudojamas:

  • atpažinti ir sumažinti poveikį aplinkai
  • nustatyti konkrečius tobulinimo tikslus
  • įgyti patikimą bendravimo su aplinka pagrindą
  • pristatyti aplinkosaugos vadybos programą, siekiant aplinkosauginių tikslų
  • užtikrinti veiklą aplinkosauginėje srityje
  • nuolat stebėti ir vertinti aplinką
  • veiklą vykdyti remiantis stebėsena ir vertinimu
  • pristatyti aplinkosauginį darbą reglamentuojančias procedūras.

Gamintojo atsakomybė už pakuotę

Mes prisiimame atsakomybę per mūsų narystę Švedijos FTI (anksčiau REPA ) ir „Green Point“ Noregijoje.