Akcijos aprašymas

 1. Akcijos „LAIMĖK SU ESSVE“ (toliau – Akcija) organizatorius yra UAB „INDIANA.LT“, įmonės kodas 302641591, buveinės adresas: K. Vanagėlio g. 3, LT-02102 Vilnius (toliau – Organizatorius), veikianti UAB “ B&B TOOLS Lietuva”, įmonės kodas 111747218, registracijos adresas: Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius (toliau – Užsakovas), užsakymu.
 2. Ši Akcija vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo 2017 m. balandžio 18 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. imtinai (toliau tekste – Akcijos laikotarpis).
 3. Asmenys, norintys tapti Akcijos dalyviais, Akcijos laikotarpiuturi įsigyti ne mažiau kaip 1 (vieną) vnt. šių ESSVE produktų: – medsraigčių, inkarinių varžtų, kaiščių, sraigtų ir vinių (toliau – Produktas), platinamų:
  3.1. UAB „Bikuvos“ prekyba parduotuvėse, esančiose adresu:
  Vienuolio g. 32, Anykščiai
  Parodos g. 6, Biržai
  Pergalės g. 2, Elektrėnai
  Technikos g. 4a, Kupiškis
  Žemaitijos g. 72, Mažeikiai
  Ramygalos g. 147B, Panevėžys
  Vytauto g. 46, Rokiškis
  Deltuvos g. 33b, Ukmergė
  Molėtų g. 96, Utena
  Užpalių g. 81, Utena
  Savanorių pr. 180, Vilnius
  3.2. UAB „MAKVEŽA“ parduotuvėse, esančiose adresu:
  Santaikos g. 26b, AlytusRaudondvario g. 205, Kaunas
  Šilutės pl. 83A, Klaipėda
  Kauno g. 160, Marijampolė
  Klaipėdos g. 170R, Panevėžys
  Pramonės g. 7, Šiauliai
  Basanavičiaus g. 6, Utena
  Ateities g. 15, Vilnius
  Pergalės g. 36, Vilnius
  Vilkpėdės g. 12, Vilnius
  3.3. UAB „Ermitažas“ parduotuvėse, esančiose adresu:
  Raudondvario pl. 132, Kaunas
  Palangos pl. 16, Klaipėda
  Ozo g. 25, Vilnius
  3.4. UAB „Lankava“ parduotuvėje, esančioje adresu:
  Kepyklos g. 17, Alytus
  3.5. UAB „DAUNIŠKIO PREKYBA“ parduotuvėse, esančiose adresu:
  Valaukio g. 8H, Anykščiai
  Priestočio g. 8, Švenčionėliai
  Aukštaičių g. 3D, Utena
  3.6. UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ parduotuvėje, esančioje adresu:
  Sodo g. 26, Šiauliai
  3.7. UAB „Bocas“ ir Ko parduotuvėje, esančioje adresu:
  Gluosnių sk. 6, Klaipėda
  3.8. UAB „STATYK PATS“ parduotuvėje, esančioje adresu:
  Dariaus ir Girėno g. 11, Šilutė
  3.9. UAB „KLAIPĖDOS LYTAGRA“ parduotuvėje, esančioje adresu:
  Šilutės pl. 19C, Klaipėda

  Toliau šiame Akcijos taisyklių punkte nurodytos parduotuvės tekste vadinamos Parduotuvėmis.

 4. Teisę dalyvauti Akcijoje turi visi asmenys, kurie Akcijos laikotarpiu Parduotuvėse įsigijo Produktą/-us ir įvykdė reikalavimus, nurodytus šių Akcijos taisyklių 7 ir 8 punktuose, išskyrus šių Akcijos taisyklių 5 ir 6 punktuose numatytas išimtis.
 5. Akcijoje negali dalyvauti aštuoniolikos metų nesulaukę fiziniai asmenys.
 6. Akcijoje negali dalyvauti UAB „INDIANA.LT” (Organizatoriaus), UAB “B&B TOOLS Lietuva” (Užsakovo), taip pat Parduotuvių, išvardintų šių Akcijos taisyklių 3 punkte darbuotojai, jų šeimos nariai bei artimieji giminaičiai.
 7. Asmenys tampa Akcijos dalyviais, kai įsigyja Produktą/-us Parduotuvėse ir užregistruoja Produkto/-ų pirkimo kvitą (toliau – Pirkimo kvitas) Parduotuvėje, privalomai nurodydami savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, adresą, miestą bei Pirkimo kvito numerį Akcijos kuponuose (skrajutėse), kuriuos asmenims, įsigijantiems Produktą/-us Parduotuvėje, pateikia Parduotuvės darbuotojas, bei užpildžius Akcijos kuponus (skrajutes) ir nuplėšus jų šaknelę, įmeta ją į specialią Akcijos urną, esančią Parduotuvėje.
 8. Pirkimo kvitas gali būti registruojamas bet kurią dieną visą Akcijos laikotarpį (t.y. nuo balandžio 18 d. iki gegužės 31 d. imtinai) tik toje Parduotuvėje , kur Produktas/-ai buvo įsigytas/-i. Akcijoje dalyvauja tik tie Pirkimo kvitai, kuriais buvo įsigyti Produktas/-ai Akcijos laikotarpiu (t.y. nuo balandžio 18 d. iki gegužės 31 d. imtinai). Akcijoje užregistruotas Pirkimo kvitas turi būti išsaugotas kaip įrodymas ir laimėjimo atveju atsiimant Prizą turi būti pateikiamas jo originalas.
 9. Kiekvienas asmuo turi teisę Akcijoje dalyvauti neribotą kartų skaičių, tačiau vieną Pirkimo kvitą registruoti Akcijoje galima tik vieną kartą.
 10. Akcijos prizai – 32 (trisdešimt du) vnt. Pilsenos Grilių-Šašlykinių, pagamintų iš storo, maistinio ir nerūdijančio plieno (toliau – Prizai). Kiekviena Parduotuvė 1 (vienam) Akcijos laimėtojui padovanos po 1 (vieną) Prizą (kepsninę). Vienas Akcijos dalyvis gali laimėti daugiau nei 1 (vieną) Prizą, jeigu jis įsigijo Produktų daugiau nei 1 (vienoje) Parduotuvėje ir Parduotuvėse, kuriose įsigijo Produktus, registravo Pirkimo kvitus, laikydamasis šių Akcijos taisyklių punktuose nurodytos tvarkos bei atliko kitus reikalingus veiksmus, įtvirtintus šiose Akcijos taisyklėse.
 11. Prizų laimėtojai (toliau – Akcijos laimėtojai) bus išrinkti 2017 m. birželio 1 d. iš visų Akcijos dalyvių, užregistravusių Parduotuvėse jose įgytus Pirkimo kvitus Akcijos laikotarpiu (nuo balandžio 18 d. iki gegužės 31 d. imtinai). Akcijos laimėtojai bus renkami kiekvienoje Parduotuvėje atsitiktine tvarka (burtų keliu). Kiekviena Parduotuvė išrinks po vieną Akcijos laimėtoją, kuris laimės vieną Prizą.
 12. Akcijos laimėtojai bus paskelbti iki 2017 m. birželio 6 d. internetiniame puslapyje www.essve.lt.
 13. Akcijos laimėtojai apie Akcijos laimėjimą bus informuoti elektroninio pašto adresu arba telefonu (skambučiu, SMS žinute), nurodytu Pirkimo kvito registracijos Akcijoje metu, per 3 (tris) darbo dienas nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo internetiniame puslapyje www.essve.lt (t.y. iki 2017 m. birželio 9 d. imtinai).
 14. Prizo atsiėmimas: Akcijos laimėtojams Prizai įteikiami asmeniškai jiems atvykus atsiimti laimėtą Prizą į Parduotuvę, kurioje jie išrinkti Akcijos laimėtojais. Akcijos laimėtojai privalo atvykti atsiimti Prizą į Parduotuvę per 1 (vieną) mėnesį nuo apie laimėjimą šiuos Akcijos laimėtojus informuojančio elektroninio laiško, skambučio ir/ar SMS žinutės išsiuntimo dienos. Akcijos laimėtojui, neatvykus atsiimti Prizo į Parduotuvę per šiame Akcijos taisyklių punkte nurodytą terminą, Prizas lieka Organizatoriui. Paaiškėjus, kad Akcijos laimėtojų pateikti kontaktiniai duomenys yra neteisingi ir dėl to Prizo nepavyksta įteikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio paaiškėjimo dienos atsitiktine tvarka (burtų keliu) bus išrinktas naujas Akcijos laimėtojas. Akcijos laimėtojo rinkimas atsitiktine tvarka pakartotinai gali būti vykdomas neribotą kartų skaičių iki tol, kol Prizas bus įteiktas šiame Akcijos taisyklių punkte nurodytu būdu išrinktam Akcijos laimėtojui.
 15. Laimėjęs prizą ir norėdamas jį atsiimti, Akcijos laimėtojas, atvykęs atsiimti Prizą į Parduotuvę, privalo pateikti Parduotuvės darbuotojui Pirkimo kvitą ir Akcijos laimėtojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcijos laimėtojui pateikus Pirkimo kvitą bei savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Parduotuvės darbuotojas įteikia Akcijos laimėtojui Prizą. Jeigu Akcijos laimėtojas neišsaugojo Pirkimo kvito arba atsisako Parduotuvės darbuotojui pateikti Pirkimo kvitą ir/arba atsisako pateikti Akcijos laimėtojo tapatybę patvirtinantį dokumentą, Akcijos laimėtojas netenka teisės į laimėtą Prizą. Prizas neįteikiamas ir lieka Organizatoriui tuo atveju, jei Prizo negalima įteikti Akcijos laimėtojui dėl nuo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių (Akcijos laimėtojas atsisako pateikti Pirkimo kvitą, neišsaugo Pirkimo kvito ir kt.).
 16. Po vieną Prizą saugo kiekviena Parduotuvė, nurodyta šių Akcijos taisyklių 3 punkte. Prizai Parduotuvėse yra demonstruojami.
 17. Akcijos dalyviai, registruodamiesi Akcijoje, patvirtina, kad sutinka, jog laimėjimo atveju jų vardai, pavardės būtų viešai skelbiami interneto tinklalapyje www.essve.lt ir dėl to jie neturės jokių pretenzijų Organizatoriaus atžvilgiu nei Akcijos laikotarpiu, nei po jo pabaigos.
 18. Akcijos metu surinktų asmens duomenų valdytojas yra UAB “B&B TOOLS Lietuva”, įmonės kodas 111747218, registracijos adresas: Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius (Užsakovas), o asmens duomenų tvarkytojas – Organizatorius. Asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurioms susitarimų su duomenų valdytoju ar Organizatoriumi pagrindu pavedama vykdyti dalį su Akcijos organizavimu susijusių funkcijų.
 19. Akcijos metu surinkti asmens duomenys bus tvarkomi Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais bei saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
 20. Akcijos dalyviai, registruodamiesi Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei šių taisyklių nustatyta tvarka.
 21. Akcijos dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.
 22. Tuo atveju, jei Akcijos dalyvis neatliko veiksmų, nurodytų šiose Akcijos taisyklėse, jis netenka teisės į Akcijos Prizus.
 23. Laimėti Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
 24. Jei Prizai apmokestinami, gyventojų pajamų mokestis ir kiti susiję mokesčiai nuo Akcijos dalyvio gauto prizo vertės yra sumokami Akcijos Organizatoriaus lėšomis.
 25. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias Akcijos dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu Akcijoje.
 26. Akcijos dalyviai skundus dėl Akcijos vykdymo gali pateikti registruotu paštu Akcijos metu ir ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Akcijos pabaigos dienos (2017 m. gegužės 31 d.). Praleidus skundų pateikimo terminą, skundai nenagrinėjami. Skundai pateikiami Akcijos Organizatoriui registruotu laišku (UAB „INDIANA.LT“), adresu K. Vanagėlio g. 3, LT- 02102 Vilnius (ant voko nurodyti laiško temą – „SKUNDAS – „LAIMĖK SU ESSVE“). Organizatorius įsipareigoja per 15 darbo dienų atsakyti skundo siuntėjui registruotu laišku.
 27. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Akcijos taisykles ar nutraukti Akciją bet kuriuo momentu, apie tai informuodamas interneto tinklalapyje www.essve.lt.
 28. Visi asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad sutinka su šiomis Akcijos taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

Akcijos aprašymas